• Misja i wizja szkoły
    • Kierunki działań naszej szkoły wyznaczają wartości określone przez uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Pielęgnujemy tradycję zapewniamy rzetelną edukację. Współpracujemy ze sobą, tworzymy przyjazny klimat szkoły.
    • Misja i wizja szkoły
    • Szkoła zapewnia wszystkim dobrą atmosferę, poczucie bezpieczeństwa, wychowanie zgodnie z wartościami patriotycznymi, daje możliwości wyrównywania szans i dalszego rozwoju. Szkoła stanowi centrum kultury dla społeczności lokalnej, kultywuje tradycje narodowe i regionalne, propaguje zdrowy tryb życia i działania proekologiczne.
  • Librus Synergia
  • Librus Synergia
  • Biuletyn informacji publicznej
  • Godziny dzwonków

   Sobota 10.12.2022
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Odwiedź nas na facebooku