• Podstawowe informacje o egzaminie ósmoklasisty 2024

    Egzamin ósmoklasisty odbywa się na zakończenie szkoły podstawowej. Jest to egzamin obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

    Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

    Egzamin ósmoklasisty w 2024 roku odbędzie się w dniach 14-16 maja.

    Termin główny:

    · 14 maja 2024 r. godz. 9.00 - egzamin z języka polskiego

    · 15 maja 2024 r. godz. 9.00 – egzamin z matematyki

    · 16 maja 2024 r. godz. 9.00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.

    Termin dodatkowy:

    · 10 czerwca 2023 r. – język polski

    · 11 czerwca 2023 r. – matematyka

    · 12 czerwca 2023 r. – język obcy nowożytny

    Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

    a) z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu 

    b) przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych),

    c) któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

    Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).

    Egzamin z matematyki trwa 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).

    Egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).

    Uczniowie poznają swoje wyniki 3 lipca 2024 r. i otrzymają zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

    Szczegółowe informacje o przebiegu egzaminu, a także arkusze egzaminacyjne z lat wcześniejszych, można znaleźć na stronie: Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pod adresem: www.cke.gov.pl lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie pod adresem: www.oke.krakow.pl .

     Życzymy powodzenia na egzaminie!

    Wymagania do egzaminu

    Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym? Zalecenia dla ósmoklasistów