• PROJEKT „SZKOŁY SKROJONE NA MIARĘ”

   • Od marca w naszej szkole rozpocznie się realizacja projektu „Szkoły skrojone na miarę”. Projekt skierowany jest do uczniów, nauczycieli jak również rodziców. Głównym  założeniem podczas przygotowania projektu było to, aby każdy uczeń wziął w nim udział. Udział dziecka w projekcie to do wyboru możliwość korzystania z zajęć dodatkowych (rozwijających zainteresowania, dydaktyczno-wyrównawczych, doradztwa zawodowego) lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dlatego prosimy o wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych i  zwrot w sekretariacie szkoły do 21 marca 2024 (czwartek). 

    Informacja dotycząca podpisywania dokumentów:

    Załącznik 1a (formularz rekrutacyjny) – w miejscu przeznaczonym  na podpisy: u góry podpisuje dziecko, u dołu rodzice. Pozostałe załączniki podpisują tylko rodzice.